Gizlilik Politikası

 • Şirketlerin Çalışanları veya Müşterileri için İyi Yaşam Projeleri ve Teknolojileri Çözümleri üreten kuruluşumuzda Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini uygulamak ve sürekli geliştirmek için

 • Yürüttüğümüz tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliğinin üç temel öğesi olan Bütünlük, Gizlilik ve Erişebilirlik dengesini sağlamayı ve tüm bilgi varlıklarında bu unsurları korumayı

 • Bilgi Güvenliği risk analizini sistematik olarak yönetmeyi

 • Bilgi Güvenliği ile ilgili tüm yasal şartları ve diğer yükümlülükleri karşılamayı

 • Bilgi güvenliği ihlal olaylarının önlenmesi için gerekli sistemi oluşturmayı ve devamını sağlamayı

 • İş Sürekliliği Yönetim Sistemi kapsamında çalışmalar yürütmeyi ve kesintisiz hizmet vermeyi

 • Bilgi güvenliği ihlal olaylarının önlenmesi için gerekli sistemi oluşturmayı ve devamını sağlamayı

Bilgi Güvenliği Politikamız olarak benimsemiş bulunmaktayız.

Muhammed Gündoğdu
CEO

Bu Uygulama, Kullanıcılarından bazı Kişisel Veriler toplar.

Son güncelleme: 22 Ekim 2023

Sahip ve Veri Denetleyicisi

Aivigo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Adres: Hacettepe Teknokent Kuluçka Merkezi Binası 6/C İç Kapı No: 10 Çankaya/Ankara/Türkiye

Uygulama sahibi ile iletişim için e-posta adresi:hello@aivigo.com

Toplanan Veri Türleri

Bu Uygulamanın kendi başına veya üçüncü taraflar aracılığıyla topladığı Kişisel Veri türleri arasında şunlar bulunmaktadır: ad; Soyadı; doğum tarihi; telefon numarası; şirket Adı; uzmanlık alanı; e; kent; cinsiyet; çerezler; Kullanım verisi; reklam için benzersiz cihaz tanımlayıcıları (örneğin, Google reklam veren kimliği veya IDFA); coğrafi konum; dilim; cihaz bilgisi; coğrafya/bölge; kullanıcı sayısı ; seans sayısı; uygulama içi satın alma işlemleri; uygulama açılır; Uygulama güncellemeleri; ilk lansmanlar; işletim sistemleri; kamera izni; mikrofon izni; sensör izni; fotoğraf kitaplığı izni; sağlık verileri okuma izni; sağlık verileri güncelleme izni; Siri izni; Google Asistan izni; genel aktivite verileri; hareket etkinliği; uyku aktivitesi; evrensel benzersiz tanımlayıcı (UUID); kilitlenme bilgisi; çeşitli veri türleri.

Toplanan her bir Kişisel Veri türüyle ilgili tüm ayrıntılar, bu gizlilik politikasının ilgili bölümlerinde veya Veri toplamadan önce görüntülenen özel açıklama metinlerinde sağlanır.
Kişisel Veriler, Kullanıcı tarafından serbestçe sağlanabilir veya Kullanım Verileri olması durumunda, bu Uygulamayı kullanırken otomatik olarak toplanabilir.
Aksi belirtilmedikçe, bu Uygulama tarafından talep edilen tüm Veriler zorunludur ve bu Verilerin sağlanmaması, bu Uygulamanın hizmetlerini sunmasını imkansız hale getirebilir. Bu Uygulamanın özellikle bazı Verilerin zorunlu olmadığını belirttiği durumlarda, Kullanıcılar Hizmetin kullanılabilirliği veya işleyişi üzerinde herhangi bir sonuç doğurmadan bu Verileri iletmemekte özgürdür.
Hangi Kişisel Verilerin zorunlu olduğundan emin olmayan kullanıcılar, uygulama sahibi ile iletişime geçebilirler.
Bu uygulama tarafından veya bu uygulama tarafından kullanılan üçüncü taraf hizmetlerin sahipleri tarafından Çerezlerin – veya diğer izleme araçlarının – herhangi bir kullanımı, açıklanan diğer amaçlara ek olarak Kullanıcı tarafından istenen Hizmetin sağlanması amacına hizmet eder.

Kullanıcılar, bu Uygulama aracılığıyla elde edilen, yayınlanan veya paylaşılan herhangi bir üçüncü taraf Kişisel Verisinden sorumludur ve Verileri Sahibine sağlamak için üçüncü tarafın onayına sahip olduklarını teyit ederler.

Verilerin işlenme şekli ve yeri

İşleme yöntemleri

Sahip, Verilerin yetkisiz erişimini, ifşa edilmesini, değiştirilmesini veya yetkisiz imha edilmesini önlemek için uygun güvenlik önlemlerini alır.
Veri işleme, bilgisayarlar ve/veya BT özellikli araçlar kullanılarak, kesinlikle belirtilen amaçlarla ilgili kurumsal prosedürler ve modlar izlenerek gerçekleştirilir. Sahibine ek olarak, bazı durumlarda, Verilere, bu Uygulamanın işleyişiyle ilgili (yönetim, satış, pazarlama, hukuk, sistem yönetimi) veya harici taraflar (üçüncü kişiler gibi) ile ilgili belirli türdeki sorumlu kişiler tarafından erişilebilir olabilir. Taraf teknik servis sağlayıcıları, posta taşıyıcıları, barındırma sağlayıcıları, BT şirketleri, iletişim ajansları) gerekirse, Sahibi tarafından Veri İşlemcileri olarak atanır. Bu tarafların güncellenmiş listesi herhangi bir zamanda Sahibinden talep edilebilir.

İşlemenin yasal dayanağı

Sahip, aşağıdakilerden biri geçerliyse Kullanıcılarla ilgili Kişisel Verileri işleyebilir:

 • Kullanıcılar, bir veya daha fazla özel amaç için onay vermiştir. Not: Bazı mevzuatlar uyarınca, Sahibin, Kullanıcı bu tür işlemeye itiraz edene kadar (“vazgeçme”) Kişisel Verileri, rızaya veya aşağıdaki yasal dayanaklardan herhangi birine dayanmak zorunda kalmadan işlemesine izin verilebilir. Ancak bu, Kişisel Verilerin işlenmesinin Avrupa veri koruma yasasına tabi olduğu durumlarda geçerli değildir;
 • Kullanıcı ile bir sözleşmenin ifası ve/veya herhangi bir sözleşme öncesi yükümlülük için Verilerin sağlanması gereklidir;
 • Mal Sahibinin tabi olduğu yasal bir yükümlülüğe uymak için işleme gereklidir;
 • işleme, kamu yararına veya Mal Sahibine verilen resmi yetkinin kullanılmasına yönelik yürütülen bir görevle ilgilidir;
 • İşletme Sahibi veya bir üçüncü şahıs tarafından izlenen meşru menfaatlerin amaçları için işleme gereklidir.

Her durumda, Mal Sahibi, işleme için geçerli olan belirli yasal dayanağı ve özellikle Kişisel Verilerin sağlanmasının yasal mı yoksa sözleşmeye dayalı bir gereklilik mi yoksa bir sözleşmeye girmek için gerekli bir gereklilik mi olduğu konusunda memnuniyetle yardımcı olacaktır.

Yer

Veriler, Sahibin operasyon ofislerinde ve işlemeye dahil olan tarafların bulunduğu diğer yerlerde işlenir.

Kullanıcının konumuna bağlı olarak, veri aktarımları Kullanıcı Verilerinin kendi ülkeleri dışında bir ülkeye aktarılmasını içerebilir. Kullanıcılar, bu tür aktarılan Verilerin işlendiği yer hakkında daha fazla bilgi edinmek için Kişisel Verilerin işlenmesiyle ilgili ayrıntıları içeren bölümü kontrol edebilir.

Tutma süresi

Kişisel Veriler, toplanma amacının gerektirdiği süre boyunca işlenecek ve saklanacaktır.

Bu nedenle:

 • Sahip ve Kullanıcı arasındaki bir sözleşmenin ifası ile ilgili amaçlar için toplanan Kişisel Veriler, söz konusu sözleşme tamamen yerine getirilene kadar saklanacaktır.
 • Sahibin meşru menfaatleri için toplanan Kişisel Veriler, bu amaçların yerine getirilmesi için gerekli olduğu sürece saklanacaktır. Kullanıcılar, bu belgenin ilgili bölümlerinde veya Sahip ile iletişime geçerek Sahip tarafından izlenen meşru menfaatlerle ilgili belirli bilgileri bulabilirler.

Kullanıcının bu tür işlemeye onay vermesi durumunda, söz konusu onay geri alınmadığı sürece, Sahibin Kişisel Verileri daha uzun bir süre boyunca saklamasına izin verilebilir. Ayrıca, Sahip, yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için gerektiğinde veya bir makamın emriyle Kişisel Verileri daha uzun bir süre saklamak zorunda kalabilir.

Saklama süresi sona erdiğinde, Kişisel Veriler silinecektir. Bu nedenle, erişim hakkı, silme hakkı, düzeltme hakkı ve veri taşınabilirliği hakkı, saklama süresi sona erdikten sonra uygulanamaz.

İşleme amaçları

Kullanıcıya ilişkin Veriler, Sahibin Hizmetlerini sağlamasına izin vermek ve ayrıca aşağıdaki amaçlar için toplanır: Kullanıcıyla İletişim Kurma, Kişileri yönetme ve mesaj gönderme, Barındırma ve arka uç altyapısı, Üçüncü taraf hesaplarına erişim, Analitikler , Altyapı izleme, Platform hizmetleri ve barındırma, Trafik optimizasyonu ve dağıtımı, Kişisel Veri erişimi için cihaz izinleri, Faaliyet verilerinin işlenmesi, Kayıt ve kimlik doğrulama, Kullanıcı veritabanı yönetimi ve Sosyal özellikler.

Kullanıcılar, bu tür işleme amaçları ve her bir amaç için kullanılan belirli Kişisel Veriler hakkında daha ayrıntılı bilgileri bu belgenin ilgili bölümlerinde bulabilirler.

Kişisel Veri erişimi için cihaz izinleri

Kullanıcının özel cihazına bağlı olarak, bu Uygulama aşağıda açıklandığı gibi Kullanıcının cihaz Verilerine erişmesine izin veren belirli izinler isteyebilir.

Varsayılan olarak, ilgili bilgilere erişilebilmesi için bu izinlerin Kullanıcı tarafından verilmesi gerekir. İzin verildikten sonra, Kullanıcı tarafından herhangi bir zamanda iptal edilebilir. Bu izinleri iptal etmek için Kullanıcılar, cihaz ayarlarına başvurabilir veya bu belgede sağlanan iletişim bilgilerinden destek için uygulama Sahibi ile iletişime geçebilir.
Uygulama izinlerini kontrol etme prosedürü, Kullanıcının cihazına ve yazılımına bağlı olabilir.

Lütfen bu tür izinlerin iptal edilmesinin bu Uygulamanın düzgün çalışmasını etkileyebileceğini unutmayın.

Kullanıcı aşağıda listelenen izinlerden herhangi birini verirse, ilgili Kişisel Veriler bu Uygulama tarafından işlenebilir (yani erişilebilir, değiştirilebilir veya kaldırılabilir).

Kamera izni

Kameraya erişmek veya cihazdan görüntü ve video çekmek için kullanılır.

Google Asistan izni

Kullanıcının Verilerini Google Asistan’a (yapay zeka destekli bir sanal asistan) göndermek için kullanılır.

Sağlık Verileri okuma izni

Kullanıcının sağlık Verilerinin okunmasına izin verir.

Sağlık Verileri güncelleme izni

Kullanıcının sağlık Verilerinin güncellenmesine izin verir.

Mikrofon izni

Kullanıcının cihazından mikrofon sesine erişmeye ve kaydetmeye izin verir.

Fotoğraf Kitaplığı izni

Kullanıcının Fotoğraf Kitaplığına erişim sağlar.

Sensörler izni

Kullanıcıların, örneğin kalp atış hızı gibi vücutlarında neler olup bittiğini ölçmek için kullanabilecekleri sensörlerden gelen verilere erişmek için kullanılır.

Siri izni

Kullanıcının Verilerini Siri’ye (yapay zeka destekli bir sanal yardımcı) göndermek için kullanılır.

Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin detaylı bilgiler

Kişisel Veriler aşağıdaki amaçlarla ve aşağıdaki hizmetler kullanılarak toplanır:

Analitik

Bu bölümde yer alan hizmetler, Sahibin web trafiğini izlemesini ve analiz etmesini sağlar ve Kullanıcı davranışını takip etmek için kullanılabilir.

Google Analitik

Google Analytics, bu Uygulamaya erişildiği konuma bağlı olarak Google LLC veya Google Ireland Limited (“Google”) tarafından sağlanan bir web analiz hizmetidir. Google, bu Uygulamanın kullanımını izlemek ve incelemek, faaliyetleri hakkında raporlar hazırlamak ve bunları diğer Google hizmetleriyle paylaşmak için toplanan Verileri kullanır.
Google, kendi reklam ağının reklamlarını bağlamsallaştırmak ve kişiselleştirmek için toplanan Verileri kullanabilir.

Toplanan Kişisel Veriler: Çerezler; Kullanım verisi.

İşleme yeri: Amerika Birleşik Devletleri – Gizlilik Politikası – Devre Dışı Bırak ; İrlanda – Gizlilik Politikası – Devre Dışı Bırak . Gizlilik Kalkanı katılımcısı.

Anonimleştirilmiş IP’ye sahip Google Analytics

Google Analytics, bu Uygulamaya erişildiği konuma bağlı olarak Google LLC veya Google Ireland Limited (“Google”) tarafından sağlanan bir web analiz hizmetidir. Google, bu Uygulamanın kullanımını izlemek ve incelemek, faaliyetleri hakkında raporlar hazırlamak ve bunları diğer Google hizmetleriyle paylaşmak için toplanan Verileri kullanır.
Google, kendi reklam ağının reklamlarını bağlamsallaştırmak ve kişiselleştirmek için toplanan Verileri kullanabilir.
Google Analytics’in bu entegrasyonu, IP adresinizi anonimleştirir. Avrupa Birliği üye devletlerinde veya Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşmasına diğer akit devletlerde Kullanıcıların IP adreslerini kısaltarak çalışır. IP adresinin tamamı yalnızca istisnai durumlarda bir Google sunucusuna gönderilecek ve ABD içinde kısaltılacaktır.

Toplanan Kişisel Veriler: Çerezler; Kullanım verisi.

İşleme yeri: Amerika Birleşik Devletleri – Gizlilik Politikası – Devre Dışı Bırak ; İrlanda – Gizlilik Politikası – Devre Dışı Bırak . Gizlilik Kalkanı katılımcısı.

Ödeme

Mevcut 1 adet ödeme yöntemi vardır.

1) Param Ödemesi

Param, bir kredi kartı ödeme sistemidir. Param, platformda tekrar etmeyecek satın almalar için kullanılır.

Kullanıcıyla İletişime Geçme

İletişim formu (bu Uygulama)

Kullanıcı, iletişim formunu Verileri ile doldurarak, bu Uygulamaya, formun başlığında belirtilen bilgi, fiyat teklifi veya diğer her türlü talebe yanıt vermek için bu ayrıntıları kullanma yetkisi verir.

Toplanan Kişisel Veriler: şehir; Şirket Adı; doğum tarihi; e; ilk adı; Cinsiyet; Soyadı; telefon numarası; uzmanlık alanı.

Posta listesi veya haber bülteni (bu Uygulama)

Posta listesine veya haber bültenine kaydolarak, Kullanıcının e-posta adresi, bu Uygulama ile ilgili ticari veya tanıtım amaçlı bilgiler içeren e-posta mesajları alabilecek kişilerin iletişim listesine eklenecektir. E-posta adresiniz de bu Uygulamaya kaydolmanızın bir sonucu olarak veya bir satın alma işlemi gerçekleştirdikten sonra bu listeye eklenebilir.

Toplanan Kişisel Veriler: e-posta adresi.

Telefonla iletişim (bu Uygulama)

Telefon numaralarını veren kullanıcılarla, bu Uygulama ile ilgili ticari veya tanıtım amaçlı ve ayrıca destek taleplerinin yerine getirilmesi için iletişime geçilebilir.

Toplanan Kişisel Veriler: telefon numarası.

Kişisel Veri erişimi için cihaz izinleri

Bu Uygulama, Kullanıcılardan aşağıda açıklandığı gibi Kullanıcının cihaz Verilerine erişmesine izin veren belirli izinler ister.

Kişisel Veri erişimi için cihaz izinleri (bu Uygulama)

Bu Uygulama, burada özetlenen ve bu belgede açıklanan şekilde Kullanıcının cihaz Verilerine erişmesine izin veren Kullanıcılardan belirli izinler ister.

Toplanan Kişisel Veriler: Kamera izni; Google Asistan izni; Sağlık Verileri okuma izni; Sağlık Verileri güncelleme izni; Mikrofon izni; Fotoğraf Kitaplığı izni; Sensör izni; Siri’nin izni.

Barındırma altyapısı

Bu hizmet türü, bu Uygulamanın çalışmasını ve dağıtılmasını sağlayan Verileri ve dosyaları barındırmanın yanı sıra bu Uygulamanın belirli özelliklerini veya bölümlerini çalıştırmak için hazır bir altyapı sağlama amacına sahiptir.

Varsa, aşağıda listelenenlerden bazı hizmetler coğrafi olarak dağıtılmış sunucular üzerinden çalışabilir ve bu da Kişisel Verilerin depolandığı gerçek konumun belirlenmesini zorlaştırır.

Amazon Web Services (AWS) (Amazon Web Services, Inc.)

Amazon Web Services (AWS), Amazon Web Services, Inc. tarafından sağlanan bir barındırma ve arka uç hizmetidir.

Toplanan Kişisel Veriler: hizmetin gizlilik politikasında belirtilen çeşitli Veri türleri.

İşleme yeri: Amerika Birleşik Devletleri – Gizlilik Politikası ; Almanya – Gizlilik Politikası . Gizlilik Kalkanı katılımcısı.

Kişileri yönetme ve mesaj gönderme

Bu hizmet türü, Kullanıcı ile iletişim kurmak için e-posta kişileri, telefon kişileri veya diğer iletişim bilgilerini içeren bir veritabanını yönetmeyi mümkün kılar.
Bu hizmetler ayrıca, mesajın Kullanıcı tarafından görüntülendiği tarih ve saatin yanı sıra, örneğin mesajda bulunan bağlantılara tıklayarak Kullanıcının mesajla ne zaman etkileşime girdiğine ilişkin verileri de toplayabilir.

Platform hizmetleri ve barındırma

Bu hizmetler, bu Uygulamanın temel bileşenlerini barındırma ve çalıştırma amacına sahiptir, dolayısıyla bu Uygulamanın birleşik bir platform içinden sağlanmasına izin verir. Bu tür platformlar, Kişisel Verilerin toplanmasını ve işlenmesini ima eden analitik, kullanıcı kaydı, yorum yapma, veri tabanı yönetimi, e-ticaret, ödeme işleme gibi, Sahip’e çok çeşitli araçlar sağlar.
Bu hizmetlerden bazıları coğrafi olarak dağıtılmış sunucular aracılığıyla çalışır ve Kişisel Verilerin depolandığı gerçek konumun belirlenmesini zorlaştırır.

Google Play Store

Bu Uygulama, bu Uygulamaya erişildiği konuma bağlı olarak, Google LLC veya Google Ireland Limited tarafından sağlanan mobil uygulamaların dağıtımına yönelik bir platform olan Google Play Store’da dağıtılır.

Bu uygulama mağazası aracılığıyla dağıtıldığı için Google, kullanım ve teşhis verilerini toplar ve toplu bilgileri Sahip ile paylaşır. Bu bilgilerin çoğu, katılım temelinde işlenir.

Kullanıcılar, doğrudan cihaz ayarları aracılığıyla bu analiz özelliğinden vazgeçebilir. Analiz ayarlarının nasıl yönetileceği hakkında daha fazla bilgiyi bu sayfada bulabilirsiniz .

Toplanan Kişisel Veriler: Kullanım Verileri.

İşleme yeri: Amerika Birleşik Devletleri – Gizlilik Politikası ; İrlanda – Gizlilik Politikası . Gizlilik Kalkanı katılımcısı.

Kayıt ve kimlik doğrulama

Kullanıcılar, kaydolarak veya kimliklerini doğrulayarak bu Uygulamanın kendilerini tanımlamasına ve kendilerine özel hizmetlere erişim vermesine izin verir.

Kullanıcı veritabanı yönetimi

Bu hizmet türü, Sahibin bir e-posta adresinden, bir kişisel addan veya Kullanıcının bu Uygulamaya sağladığı diğer bilgilerden başlayarak kullanıcı profilleri oluşturmasına ve ayrıca analitik özellikler aracılığıyla Kullanıcı etkinliklerini izlemesine olanak tanır. Bu Kişisel Veriler ayrıca Kullanıcı hakkında (sosyal ağların profilleri gibi) kamuya açık bilgilerle eşleştirilebilir ve Sahibin bu Uygulamayı geliştirmek için görüntüleyebileceği ve kullanabileceği özel profiller oluşturmak için kullanılabilir.
Bu hizmetlerden bazıları, bu Uygulamada gerçekleştirilen belirli eylemlere dayalı e-postalar gibi, Kullanıcıya zamanlanmış mesajların gönderilmesini de sağlayabilir.

Kullanıcıların Hakları

Kullanıcılar, Sahibi tarafından işlenen Verileri ile ilgili belirli hakları kullanabilir.

Özellikle, Kullanıcılar aşağıdakileri yapma hakkına sahiptir:

 • Onaylarınızı istediğiniz zaman geri çekin. Kullanıcılar, Kişisel Verilerinin işlenmesine daha önce izin verdikleri durumlarda, onaylarını geri alma hakkına sahiptir.
 • Verilerinizin işlenmesine itiraz edin. İşlemenin rıza dışında yasal bir temelde gerçekleştirilmesi durumunda, Kullanıcılar Verilerinin işlenmesine itiraz etme hakkına sahiptir. Daha fazla ayrıntı aşağıdaki özel bölümde verilmiştir.
 • Verilerinize Erişin. Kullanıcılar, Verilerin Sahip tarafından işlenip işlenmediğini öğrenme, işlemenin belirli yönleriyle ilgili açıklama alma ve işlenmekte olan Verilerin bir kopyasını alma hakkına sahiptir.
 • Doğrulayın ve düzeltme isteyin. Kullanıcılar, Verilerinin doğruluğunu doğrulama ve güncellenmesini veya düzeltilmesini isteme hakkına sahiptir.
 • Verilerinizin işlenmesini kısıtlayın. Kullanıcılar, belirli koşullar altında Verilerinin işlenmesini kısıtlama hakkına sahiptir. Bu durumda, Sahip, Verilerini saklamak dışında herhangi bir amaçla işlemeyecektir.
 • Kişisel Verilerinizin silinmesini veya başka bir şekilde kaldırılmasını sağlayın. Kullanıcılar, belirli koşullar altında Verilerinin Sahibinden silinmesini talep etme hakkına sahiptir.
 • Verilerinizi alın ve başka bir denetleyiciye aktarın. Kullanıcılar, Verilerini yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir biçimde alma ve teknik olarak mümkünse herhangi bir engel olmaksızın başka bir denetleyiciye iletme hakkına sahiptir. Bu hüküm, Verilerin otomatik yöntemlerle işlenmesi ve işlemenin Kullanıcının rızasına, Kullanıcının parçası olduğu bir sözleşmeye veya sözleşme öncesi yükümlülüklerine dayanması koşuluyla geçerlidir.
 • Şikayette bulunun. Kullanıcılar, yetkili veri koruma makamlarına bir talepte bulunma hakkına sahiptir.

İşleme itiraz etme hakkıyla ilgili ayrıntılar

Kişisel Verilerin bir kamu menfaati için, Mal Sahibine tanınan resmi bir yetkinin kullanılması veya Mal Sahibi tarafından izlenen meşru menfaatlerin amaçları doğrultusunda işlendiği durumlarda, Kullanıcılar, kendileriyle ilgili bir gerekçe sunarak bu tür işlemeye itiraz edebilirler.

Kullanıcılar, Kişisel Verilerinin doğrudan pazarlama amacıyla işlenmesi halinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin herhangi bir zamanda bu işleme itiraz edebileceklerini bilmelidirler. Sahibin Kişisel Verileri doğrudan pazarlama amacıyla işleyip işlemediğini öğrenmek için Kullanıcılar bu belgenin ilgili bölümlerine başvurabilir.

Bu haklar nasıl kullanılır

Kullanıcı haklarını kullanmaya yönelik tüm talepler, bu belgede verilen iletişim bilgileri aracılığıyla Sahip’e yönlendirilebilir. Bu talepler ücretsiz olarak gerçekleştirilebilir ve Mülk Sahibi tarafından mümkün olduğunca erken ve her zaman bir ay içinde ele alınacaktır.

Çerez Politikası

Bu Uygulama Çerezler kullanır. Daha fazla bilgi edinmek ve ayrıntılı bir çerez bildirimi için Kullanıcı, Çerez Politikası .

Veri toplama ve işleme hakkında ek bilgiler

Yasal işlem

Kullanıcının Kişisel Verileri, Mülk Sahibi tarafından Mahkemede veya bu Uygulamanın veya ilgili Hizmetlerin uygunsuz kullanımından kaynaklanan olası yasal işlemlere yol açan aşamalarda yasal amaçlar için kullanılabilir.
Kullanıcı, resmi makamların talebi üzerine Sahibinin kişisel verilerini ifşa etmesinin gerekebileceğinin farkında olduğunu beyan eder.

Kullanıcının Kişisel Verileri hakkında ek bilgiler

Bu gizlilik politikasında yer alan bilgilere ek olarak, bu Uygulama, talep üzerine Kullanıcıya belirli Hizmetler veya Kişisel Verilerin toplanması ve işlenmesi ile ilgili ek ve bağlamsal bilgiler sağlayabilir.

Sistem günlükleri ve bakım

İşletim ve bakım amacıyla, bu Uygulama ve herhangi bir üçüncü taraf hizmeti, bu Uygulama ile etkileşimi kaydeden dosyaları toplayabilir (Sistem günlükleri), bu amaçla diğer Kişisel Verileri (IP Adresi gibi) kullanır.

Bu politikada yer almayan bilgiler

Kişisel Verilerin toplanması veya işlenmesiyle ilgili daha fazla ayrıntı, herhangi bir zamanda Sahibinden talep edilebilir. Lütfen bu belgenin başındaki iletişim bilgilerine bakın.

“Do Not Track” istekleri nasıl işlenir

Bu Uygulama, “Do Not Track” isteklerini desteklemez.
Kullandığı üçüncü taraf hizmetlerinden herhangi birinin “Takip Etme” isteklerini yerine getirip getirmediğini belirlemek için lütfen gizlilik politikalarını okuyun.

Bu gizlilik politikasındaki değişiklikler

Sahip, bu sayfada ve muhtemelen bu Uygulamada Kullanıcılarına bildirimde bulunarak ve/veya – teknik ve yasal olarak mümkün olduğu ölçüde – Kullanıcılara aracılığıyla bir bildirim göndererek bu gizlilik politikasında herhangi bir zamanda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Sahibi için mevcut olan herhangi bir iletişim bilgisi. Altta listelenen son değişiklik tarihine atıfta bulunarak bu sayfayı sık sık kontrol etmeniz şiddetle tavsiye edilir.

Değişikliklerin Kullanıcının onayına dayalı olarak gerçekleştirilen işleme faaliyetlerini etkilemesi durumunda, Sahip, gerektiğinde Kullanıcıdan yeni bir onay alacaktır.

Tanımlar ve yasal referanslar

Kişisel Veriler (veya Veriler)

Doğrudan, dolaylı olarak veya diğer bilgilerle bağlantılı olarak – kişisel kimlik numarası da dahil olmak üzere – bir gerçek kişinin kimliğinin veya kimliğinin belirlenmesine izin veren her türlü bilgi.

Kullanım Verileri

Bu Uygulama (veya bu Uygulamada kullanılan üçüncü taraf hizmetleri) aracılığıyla otomatik olarak toplanan bilgiler şunları içerebilir: Bu Uygulamayı kullanan Kullanıcılar tarafından kullanılan bilgisayarların IP adresleri veya alan adları, URI adresleri (Tekdüzen Kaynak Tanımlayıcısı) ), isteğin zamanı, sunucuya isteği göndermek için kullanılan yöntem, yanıt olarak alınan dosyanın boyutu, sunucunun yanıt durumunu gösteren sayısal kod (başarılı sonuç, hata vb.), ülke menşei, Kullanıcı tarafından kullanılan tarayıcının ve işletim sisteminin özellikleri, ziyaret başına çeşitli zaman ayrıntıları (örn. ziyaret edilen sayfaların sırası ve cihazın işletim sistemi ve/veya Kullanıcının BT ortamıyla ilgili diğer parametreler.

Kullanıcı

Aksi belirtilmedikçe, Veri Sahibi ile çakışan bu Uygulamayı kullanan kişi.

Veri Sahibi

Kişisel Verilerin atıfta bulunduğu gerçek kişi.

Veri İşlemcisi (veya Veri Sorumlusu)

Kişisel Verileri bu gizlilik politikasında açıklandığı şekilde Kontrolör adına işleyen gerçek veya tüzel kişi, kamu otoritesi, kurum veya diğer organ.

Veri Denetleyicisi (veya Sahibi)

Bu Uygulamanın çalıştırılması ve kullanılmasına ilişkin güvenlik önlemleri de dahil olmak üzere, Kişisel Verilerin işlenme amaçlarını ve araçlarını tek başına veya başkalarıyla birlikte belirleyen gerçek veya tüzel kişi, kamu otoritesi, ajans veya diğer organ. Veri Sorumlusu, aksi belirtilmedikçe, bu Uygulamanın Sahibidir.

Bu Uygulama

Kullanıcının Kişisel Verilerinin toplandığı ve işlendiği araçlar.

Hizmet

İlgili şartlarda (varsa) ve bu sitede/uygulamada açıklandığı şekilde bu Uygulama tarafından sağlanan hizmet.

Çerezler

Kullanıcının cihazında saklanan küçük veri kümeleri.

Yasal bilgiler

Bu gizlilik bildirimi, Art dahil olmak üzere birçok mevzuatın hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. (AB) 2016/679 (Genel Veri Koruma Yönetmeliği) 13/14.

Bu belgede aksi belirtilmedikçe, bu gizlilik politikası yalnızca bu Uygulama ile ilgilidir.