AYDINLATMA METNİ

Hacettepe Teknokent, Kuluçka Merkez Binası No:6 C İç Kapı No:10, Çankaya/ANKARA adresinde faaliyet gösteren Aivigo Yazılım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (bundan böyle “Aivigo” olarak anılacaktır) tarafından kişisel verilerinizin toplanmasına, işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin işbu Aydınlatma Metni, aşağıdaki hususlarda bilgilendirilmenizi amaçlamaktadır:
 
Aivigo tarafından hangi kişisel verilerin toplandığı, işlendiği;
Aivigo’nun kişisel verilerinizi hangi amaçla topladığı, işlediği,
Aivigo’nun kişisel verilerinizi kimlerle paylaştığı,
Kişisel verilerinizin Türkiye dışına aktarılıp aktarılmadığı,
Aivigo’nun verilerinizi nasıl sakladığı ve koruduğu ve
Kişisel verilerinize ilişkin haklarınız.
 
İşbu Aydınlatma Metninin amaçları kapsamında,
 
1.
 
– “Kişisel Veri” tanımlanmış̧ veya tanımlanabilir bir bireye ilişkin bilgiyi; ve
– “İşleme” Kişisel Veriye ilişkin toplama, izni geri çekme, ulaşma, kullanma, paylaşma, saklama ve imha gibi işlemleri ifade eder.
 
Kişisel Verilerin Toplaması, Kullanılması ve Paylaşılması
 
1.1. Toplama. Aivigo taraflar arasındaki hizmet ilişkisi kapsamında çağrı merkezleri, web sitesi ve uygulama (app) aracılığıyla sizlerden Kişisel Veri toplar. Ayrıca çalıştığınız işyeri, erişimimize onay verdiğiniz veya kamuya açık sosyal medya siteleri ve sağlıklı yaşam uygulamaları gibi üçüncü taraf uygulamaları veya web siteleri gibi üçüncü kişilerden hakkınızda bilgi toplanabilir.
 
Aivigo ve/veya anlaşmalı tedarikçileri tarafından toplanan ve işlenen Kişisel Veriler aşağıdaki gibidir:
 
Yukarıda anılan ve Aivigo tarafından talep edilen Kişisel Verilerinizden başkaca verileri Aivigo ve/veya tedarikçilerinden biri ile paylaşmanız ve/veya Aivigo’nun uygulamalarına yüklemeniz anılan verileri kendi iradeniz ile alenileştirmeniz anlamına gelmektedir. Tarafınızca alenileştirilen veriler hususunda Aivigo ve/veya tedarikçilerinin herhangi bir sorumluluğu yoktur.
 
1.2. Hukuki bir yükümlülüğün veya sözleşmeden doğan yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla Kişisel Verilerin toplanması. Aşağıda bahsi geçen Kişisel Veriler, veri sorumlusu sıfatıyla Aivigo ve/veya anlaşmalı tedarikçileri tarafından, başta Türk Borçlar Kanunu olmak üzere ilgili mevzuata uyum kapsamında ve hizmet sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işlenecektir.
 
Ad, SoyadıDoğum TarihiE-Posta AdresiRuh Sağlığı Verileri
Dijital Fotoğraf Telefon Numarası Sağlık Durumu  
 
 
İlgili Kişisel Verilerin işlenmesi için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5/2 maddesi, (a), (c) ve (ç) fıkraları kapsamında açık onayınızın alınmasına gerek yoktur. Bu itibarla, Aivigo ile aranızdaki hizmet ilişkisi ve yasal yükümlülükler uyarınca ihtiyaç duyulan Kişisel Verinin ilgili mevzuatlarda öngörülen süreler içerisinde silinmesini isteme hakkınız bulunmamaktadır.
 
Ad, Soyadı Doğum Tarihi E-Posta Adresi Telefon Numarası
 
1.3. Sunulan ürün ve hizmetlerin geliştirilebilmesi, müşteri memnuniyeti ve ihtiyaçları doğrultusunda yeni ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi ve sair ticari amaçlarla Kişisel Verilerin toplanması.
 
Ad, Soyadı Telefon Numarası Dijital Fotoğraf
E-Posta Adresi Doğum Tarihi
 
Yukarıda anılan toplanan Kişisel Verileriniz, Aivigo tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin geliştirilebilmesi, müşteri memnuniyeti ve ihtiyaçları doğrultusunda yeni ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi kapsamında işlenmektedir.
 
Burada yer alan kişisel verilerin yukarıda belirtilen amaçlarla işlenmesi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5/1. maddesine dayanmaktadır.
 
Aivigo, açık onayınız kapsamında yukarıda anılan kişisel verilerinizi otomatik sistemler vesilesiyle analiz edebilir ve bu verilere ilişkin sonuç çıkarabilir.
 
1.4. Diyetisyen ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin sağlanması amacıyla Kişisel Verilerin toplanması (Hizmet kapsamınızda varsa ve kullanmak istediğiniz takdirde).
 
Yukarıda anılan Kişisel Verileriniz, Aivigo ve/veya tedarikçileri tarafından sunulan psikolojik danışmanlık ve/veya diyetisyen hizmetlerinin verilmesi amacıyla ve yalnızca bu kapsamda açık onayınız kapsamında işlenmektedir.
 
Burada yer alan kişisel verilerin yukarıda belirtilen amaçlarla işlenmesi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6/2. Maddesine dayanmaktadır.
 
Sağlık Verileri Ruh Sağlığı Verileri
 
Aivigo’nun tarafınıza sağlayacağı psikolojik danışmanlık ve diyetisyen gibi hizmetler (anlaşmalı tedarikçiler tarafından sağlanan hizmetler) kapsamında paylaştığınız vücut ölçüleriniz, sağlık verileriniz ve ruh sağlığı verileri gibi özel nitelikli kişisel veriniz doğrudan açık onayınız kapsamında işlenmektedir. Böyle bir durumda hassas verileriniz yalnızca hizmet aldığınız diyetisyen ve/veya psikolog ve/ veya Aivigo’nun sözleşmeli olduğu hizmet sağlayıcı çağrı merkezi tarafından işlenecektir. Hizmet kapsamında paylaştığınız Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz’e yalnızca Aivigo’nun yetkilendirdiği kişiler ulaşabilecektir. Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz hiçbir koşulda, anılan kişiler dışındaki, üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.
 
Ancak belirtmek isteriz ki, verilen psikolojik danışmanlık ve/veya diyetisyen hizmetlerinin niteliği gereği, açık onayınızı geri çekmeniz halinde Aivigo ve/veya tedarikçileri bu hizmetleri vermeye devam edemeyecektir.
 
1.3. ve 1.4. başlıklarda anılan ve açık onayınıza dayanılarak işlenen kişisel verilerinizin Aivigo ve/veya tedarikçileri tarafından bu amaçlarla işlenmesine ilişkin onayınızı herhangi bir neden ileri sürmeden, dilediğiniz zaman geri çekme hakkına sahipsiniz. Onayınızı geri çektiğinize dair beyanınızın Aivigo’ya iletmenizin ardından Aivigo ve/veya tedarikçileri verilerinizi bu amaçla işlemeye derhal son verecektir.
 
Onayınızı geri çekmeniz, bu geri çekmeden önce onayınıza dayanarak yapılan işlemenin hukuka uygunluğunu etkilemeyecektir. Aivigo’nun yürürlükteki kanun izin verdiği veya gerektirdiği sürece onayınızın geri çekilmesinden önce sağlanan bilgileri muhafaza etmeye devam edecektir.
 
1.5. Kişisel Verilerinizin işleme süresi
 
Kişisel Verileriniz, verilerinizi Aivigo ve/veya anlaşmalı tedarikçiler ile paylaştığınız tarihinden itibaren, ilgili mevzuat uyarınca öngörülen saklama süresinin sonuna kadar saklanmaktadır. Ayrıca, hizmet kapsamınızda çağrı merkezi varsa kişisel verileriniz ilgili çağrı merkezi tarafından da güvenlik ve bilgi doğrulaması amacıyla veriyi kaydettikleri tarihten itibaren iki (2) yıl boyunca saklanacaktır.
 
Kişisel Verileriniz, bu sürenin sonunda ilk imha periyodunda silinir veya yok edilir.
 
1.6. Üçüncü kişilere aktarma veya açıklama
 
Açık izniniz doğrultusunda aşağıda belirtilen Kişisel Verileriniz yurt dışında yer alan AWS unvanlı ve Aivigo tarafından server hizmeti alınan şirkete aktarılacaktır:
 
Ad, Soyadı Doğum Tarihi Vücut Ölçüleri
E-Posta Adresi Ruh Sağlığı Verileri Dijital Fotoğraf
Telefon Numarası Sağlık Durumu  
 
1.7. Kişisel Verilerin Toplanma Usulü
 
Kişisel verileriniz;
 
Hizmet alımı sırasında gerektiği durumda tarafınızca Aivigo’nun sözleşmeli olarak hizmet aldığı çağrı merkezi ve/veya tedarikçileri ile paylaşılmaktadır.
İşvereniniz tarafından sözleşmenin ifasını mümkün kılmak için iletilmektedir.
İşlememize onay verdiğiniz bilgiler ve bunlarla sınırlı olmaksızın Aivigo’nun erişimine onay verdiğiniz sosyal medya siteleri ve sağlıklı yaşam uygulamaları gibi üçüncü taraf uygulamaları.
 
Kişisel Verileriniz ile İlgili Haklarınız
 
Bazı kısıtlamalar ve/veya aranan niteliklere tabi olarak şu haklara sahip olacaksınız:
 
(a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediği veya nasıl işlendiği ile ilgili olarak bilgi talep etmek (bilgi edinme hakkı), (b) işlemenin amacı ile ilgili ve verinin buna göre kullanılıp kullanılmadığı hususunda bilgi talep etmek, (c) verinin iletileceği ulusal ve uluslararası üçüncü taraflar ile ilgili bilgi talep etmek, (d) Kişisel Verilerinizin doğrulanmasını talep etmek, (e) varsa kişisel veri işleme, silme ve imha politikalarına göre Kişisel Verilerinizin silinmesini veya imhasını talep etmek, (f) Aivigo’nun Kişisel Verilerinizin alıcılarını, Kişisel verilerinizin silinmesi veya düzeltilmesi hususunda bilgilendirmesini talep etmek, (g) Kişisel verinizi kullanarak otomatik işlenme durumuna itiraz etmek (Aivigo böyle bir faaliyette bulunduysa), (h) İşlemlerin sınırlandırılmasını talep etmek ve (i) Aivigo kişisel verilerinizi kanunsuz bir şekilde işlemesi durumunda, bu tür kanunsuz muameleler için Aivigo’dan tazminat talep etmek.
 
hello@aivigo.com adresine bir e-posta göndererek bu haklarınızı ifa edebilirsiniz. Aivigo, yürürlükteki veri koruma kanununa göre bu taleplere cevap verecektir.
 
Kişisel Verilerinizin yürürlükteki veri koruma kanunu ihlal edilerek işlendiğine inanıyorsanız, Aivigo tarafından başvurunuzun reddedilmesine müteakip veya yetersiz cevap alırsanız veya zamanında bir cevap almazsanız, kişisel koruma yetkilisine bir şikâyet sunma hakkına sahip olursunuz.
 
Kişisel Verileri Koruma Kurulu
Adres: Nasuh Akar Mah. Ziyabey Cad. 1407. Sok. No: 4 06520 Balgat-Çankaya/ Ankara, Telefon: +90 312 216 5000
Web sitesi: http://www.kvkk.gov.tr/